Báo giá Tư vấn thiết kế Kiến Trúc

1. Bảng báo giá:

Đơn vị tính: VNĐ/m2 sàn thiết kế.

 Gói thiết kế số 1Gói thiết kế số 2Gói thiết kế số 3Tiên lượng đơn giá đầu tư XD CT
Biệt thự – Mức đầu tư cấp I (cao cấp)350.000250.000200.000> 6.500.000 VNĐ/m2 sàn XD
Biệt thự – Mức đầu tư cấp II250.000220.000180.000< 5.000.000 VNĐ/m2 sàn XD
Nhà phố – Mức đầu tư cấp I (cao cấp) 220.000 180.000150.000> 5.500.000 VNĐ/m2 sàn XD
Nhà phố – Mức đầu tư cấp II180.000160.000120.000< 4.000.000 VNĐ/m2 sàn XD 
Thời gian hoàn thành hồ sơ thiết kế30 ngày25 ngày20 ngày 
Hồ sơ thiết kế Kiến trúc      X      X      X 
Hồ sơ tính toán Kết cấu      X      X      X 
Hồ sơ thiết kế Hệ thống Điện – Nước (M&E)      X      X   
Hồ sơ Dự toán đầu tư XD      X   
Giám sát bảo vệ quyền tác giả.      X      X       X 

Ghi chú: Thời gian thiết kế trên không kể đến thời gian chờ Chủ đầu tư thông qua thiết kế.

Công trình đặc biệt khác: Giá thoả thuận dựa vào yêu cầu cụ thể mà chủ đầu tư yêu cầu.

Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT

2. Hệ số diện tích:

– Báo giá trên được áp dụng cho nhà có tổng diện tích sàn xây dựng từ 200 m2 đến 400 m2.
– Nếu tổng diện tích sàn lớn hơn 400 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 0,9.
– Nếu tổng diện tích sàn từ 150 m2 đến 200 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 1,2.
– Nếu tổng diện tích sàn từ 100 m2 đến 150 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 1,4.
– Nếu tổng diện tích sàn nhỏ hơn 100 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 2,0.